PÅ FÖLJANDE ORTER, PLATSER & VECKOR KAN DU PROVA SPELA BEACHVATTENPOLO I SOMMAR:

PÅ FÖLJANDE PLATSER & VECKOR I STOCKHOLM KAN DU PROVA SPELA BEACHVATTENPOLO I SOMMAR

Mer information

KONTAKTA POOLKAMPEN

Kontakta poolkampen

Stefan Keisu
Verksamhetutvecklare för vattenpolo
Svenska Simförbundet
stefan.keisu@svensksimidrott.se
010-476 53 24